Regels

Deze regels gelden voor Minecraft, Discord, en alle andere platformen die horen bij Kings & Emeralds.

Let op: Sommige dingen of gebeurtenissen kunnen met goedkeuring van staff om regels heengaan. Bijvoorbeeld: Een ontsnappingsoperatie waar 1 tnt wordt gebruikt om de cel op te blazen en de gevangene te bevrijden. Dit zijn altijd roleplay events en gebeurt onder toezicht van staff. Heb je een leuk roleplay plan wat in strijd gaat met de regels? Maak een ticket aan op Discord!


Server richtlijnen

Gebruik je gezond verstand. Jij bent verantwoordelijk voor het bouwen van een serieuze roleplay community. Als je twijfels hebt over of je iets goed doet, neem contact op met een stafflid.

Respecteer je medespelers. We willen een leuke community voor iedereen maken. ‘Toxic’ gedrag tolereren we dus niet.

De staff is er om te helpen. Wij werken vrijwillig aan deze community omdat we de server graag goed zien lopen. Verspil hierom dus niet de tijd van staffleden door bijvoorbeeld zinloze discussies, of andere onnodige zaken. Natuurlijk helpen we wel graag waar nodig.

Expres regels manipuleren of verdraaien op een manier waardoor jij er profijt van hebt wordt ook niet getolereerd.

Hou in je achterhoofd dat roleplay 2 kanten heeft. Er wordt van je verwacht dat er zowel situaties komen die nadelig zijn voor anderen, maar ook situaties die nadelig zijn voor jou.

Speler regels

1.1 Hou de server gezellig voor iedereen. Behandel anderen hoe jij ook behandeld wilt worden.
1.2 Pest niet, of val ook geen spelers lastig op wat voor manier dan ook, dus ook discriminatie is niet toegestaan.
1.3 Deel geen privé gegevens van andere spelers.
1.4 Plagiaat op dingen van andere spelers is verboden. Dit houdt onder andere in bouwwerken, ideeën, of zelfs eigen skins van andere spelers gebruiken zonder toestemming.
1.5 Bezit en/of gebruik van modificaties / hacked clients zijn niet toegestaan. De mods die wél toegestaan zijn kun je onderaan deze pagina vinden. Heb je een mod die er niet bij staat? Maak een ticket op Discord.
1.6 Met alternatieve accounts zonder toestemming van staff op de server spelen is niet toegestaan.
1.7 Slopen of stelen zonder toestemming is niet toegestaan.
1.8 Zwart praten over de server en / of spelers is niet toegestaan.
1.9 Het gebruik van een VPN is niet toegestaan.
1.10 Geen in-game dingen verkopen voor echte valuta.
1.11 Reclame maken op wat voor manier dan ook is niet toegestaan.
1.12 Op eigen land ben je gemachtigd om een speler als eerste te slaan. In alle andere gevallen is het alleen toegestaan als er roleplay aan vooraf ging of er toestemming van staff is verleend.
Uitzondering 1: Als je net uit een andere fight komt en dan nog iemand ziet. Deze persoon hoeft niet bij de initiële fight aanwezig te zijn geweest.
Note: dit gaat om de initiatie van een gevecht. Is er al een gevecht bezig dan kan jij je er gewoon inmengen.
1.13 Stream snipen is niet toegestaan.
1.14 Verlaat je je koninkrijk? Dan laat je al je spullen achter bij je koning. De volgende spullen mag je houden: crate items, event items, items met door jou gekochte skins, 1 setje armor die van jou is, 1 zwaard die van jou is, 1 boog die van jou is. Staff kan ook overige items goedkeuren om mee te nemen, zoals roleplay items.
1.15 Als koning aftreden voor een oorlog is niet toegestaan.
1.16 Het is niet meer toegestaan om langer dan 30 minuten afk te staan. Wanneer dit het geval is zal je automatisch gekickt worden. Indien je hierop een omzeiling maakt dan zal er een straf tegenover komen te staan.
1.17 In een gevecht is gebruik van lava en water niet toegestaan.

Roleplay regels

2.1 Blijf in de roleplay chat altijd in karakter. Na de roleplay kan gebruik van ooc worden gemaakt. Eventuele uitzonderingen mogen altijd denk hierbij aan een situatie niet goed begrijpen dat je roleplay wise zou moeten snappen.
2.2 Je roleplay moet in het thema van medieval / Fantasy.  Hou het roleplay thema dus goed aan! Heb je een vet idee wat volledig buiten het server thema omgaat? Contacteer dan een stafflid
2.3
 Gebruik geen afkortingen of (té) moderne woorden tijdens roleplay.
2.4 Seksueel getinte roleplay is alleen toegestaan als beide partijen consent geven.
2.5 Je mag door landen reizen, hierbij kan je wel aangevallen worden en mag er niks worden gesloopt/gebouwd. Indien er andere doelen zijn BINNEN het land dien je toestemming te vragen aan staff en of de koning.
2.6 New Life Rule: Ga je dood door een speler of npc kill? Dan raak je zogenaamd ”bewusteloos” en word je wakker in je kingdom of een gevangenis. Wanneer dit gebeurd weet je niks meer van hoe je doodging, door wie, of van de gebeurtenissen vóór je dood. Dit geldt niet voor oorlogen. Hierbij mag er GEEN gebruik worden gemaakt van /back.
2.7 Meta-gaming is niet toegestaan! Dit betekent simpelweg dat je uit-je-rol informatie gebruikt voor je eigen voordeel. Voorbeeld: Speler A zegt tegen speler B op Discord dat hij speler C gaat vermoorden. Vervolgens gaat speler B naar speler C en waarschuwt hem hiervoor. Dit is verboden.
2.8 Op eigenland ben je gemachtigd om informatie via discord of kingdom chat door te spelen over een eventuele spion.
2.9
Op eigenland ben je gemachtigd om eventuele informatie wat fights en roleplay betreft met je kingdom leden te delen. Dit delen mag over discord en kingdom chat. Hierbij mag gebruik worden gemaakt van de k spawn teleport en eventuele homes. Na je dood zal de new life rule echter wel gelden. Deze informatie mag echter niet naar andere koninkrijken leaken. Gezien bij een eventuele bemoeienis zij wel de metagaming regels breken. Zij zouden dus met een letter van een direct aanwezige geïnformeerd moeten worden.
2.10
De kingdom lead is gemachtigd om bouwplannen, vergaderingen en veranderingen in de lead over discord mede te delen. Dit geldt echter niet voor burger oorlogen!
2.11 Power-gaming is niet toegestaan! Dit houdt in dat je je sterker voordoet dan dat je in werkelijkheid bent, en dus jouw kansen vergroot in specifieke situaties waarbij dit eigenlijk niet kan. Een boerenmeisje kan bijvoorbeeld niet zomaar met 1 klap een orc generaal bewusteloos slaan.
2.12 Combat loggen is niet toegestaan, dit houdt in dat iemand binnen in roleplay of een gevecht de server verlaat of weg teleporteert. Gebruik maken van de kar in handelssteden is ook een teleport.
Uitzondering 1: wanneer er is afgesproken dat je mag gaan
2.13 Hou je aan je rang binnen je koninkrijk.
2.14 Draag geen armor die toebehoren aan andere rassen. Wapens mag je wel gebruiken van andere rassen. Armor van andere rassen kan met /itemskin een andere naam krijgen waardoor je hem wel mag dragen. Harnassen met unieke textures die niet per se bij een ras toebehoren mag je wel dragen.
2.15 Maak geen misbruik van het brievensysteem. Hou de brieven roleplay.
2.16 Geen commands zonder toestemming van je hoofdtegenspeler tijdens roleplay en spionages.
Uitzondering 1: commands om een ticket aan te maken, op staff te replyen en eventuele roleplay commands zoals /sit en /lay indien het niet glitchend gebruikt wordt.
2.17 Geen elytra tijdens roleplay.
2.18 Geen brieven maken of sturen tijdens gevangenschap, tenzij je toestemming hebt van de persoon die je gevangen houdt.
2.19 De ingangen van de gevangenis gebouwen moeten bovengronds te vinden zijn.
2.20 De cellen mogen maximaal 10 blokjes onder het grond oppervlak liggen.
2.21 Elke deur en iron bar binnen een gevangenis gebouw mag gesloopt worden.
2.22 Een cel moet een deur (wood of iron) of iron bars bevatten als ingang. Indien het iron bars zijn moet er een redstone systeem achterzitten.
2.23 Nadat een persoon 24 uur speeltijd in de gevangenis heeft gehad zal deze persoon vrijgelaten moeten worden naar het land van herkomst. Bij gevangenen doorverkopen telt de 24 uur timer nog door.
Uitzondering 1: als er met staff of beide partijen wat anders is afgesproken
2.24
Indien een gevangene langer dan 3 in real life dagen vast zit. Ben je verplicht om dat koninkrijk erover te informeren. Hierbij hoeft geen naam meegegeven te worden. Stel dat het koninkrijk al op de hoogte dat is van een andere gevangenen dan is dit niet noodzakelijk.
2.25 Een gevangene mag niks bouwen of slopen zolang die in gevangenschap zit.
2.26 Voordat je iemand ontvoert moet er altijd geroleplayed worden. Dit betekent een gesprek van minimaal 3 zinnen. Ontvoering moet worden aangegeven bij staff. Dit kan via /ticket of door een ticket op discord aan te maken.
2.27 Acties die karakters permanent kunnen benadelen, zoals armen afhakken, oren eraf halen, mag alleen in overleg.
2.28 Bouwen/slopen in roleplay is niet toegestaan, tenzij je toestemming hebt van je tegenspeler(s).

Bouwen, slopen & mechanics

3.1 Geen ongepaste bouwwerken maken.
3.2 Wanner er iets wordt gebouwd dient dit in de stijl van het koninkrijk gedaan te worden. Is er twijfel of dat het geval is benader dan je leidinggevende. Indien de leidinggevende twijfelt kan er een ticket bij staff worden aangemaakt.
3.3 Traps (valstrikken) zijn alleen toegestaan op eigen land.
3.4 Machines of andere farms die veel lagg veroorzaken zullen weggehaald worden door staff (bijvoorbeeld pistons die non-stop heen en weer gaan, of hele grote mob farms).
3.5 Maak geen gebieden die alleen toegankelijk zijn door bepaalde blok(ken) handmatig te slopen, of met een lava poort. Er moet hier een mechanisme voor zijn.
3.6 Redstone in- en uitgangen  moeten door één persoon gebruikt kunnen worden. Dus geen multipersoon systemen waarin minimaal twee personen nodig zijn.
3.7
Redstone in- en uitgangen moeten altijd met een zichtbare lever, button of pressureplate geopend kunnen worden. Deze mogen echter wel verstopt worden zolang ze wel bruikbaar en vindbaar zijn. Hierop mag geen code staan zoals dat als eerste button drie en dan button één ingedrukt moet worden.
3.8 Alle ruimtes met een ingang moeten ook een uitgang hebben.
Uitzondering 1: In de situatie waarin een speler ergens vast komt te zitten door een val of omdat blokjes zijn weggehakt of geplaatst. Is de speler gemachtigd om hier zelf een uitgang te graven of te bouwen.
3.9 Exploits; manieren van voordeel halen uit bugs is niet toegestaan. Twijfel je over of iets een bug is of niet? Contacteer een stafflid. Voorbeeld van een exploit: door muren heen glitchen om naar andere werelden gaan die dicht zijn.
3.10 Onbebouwde natuur mag zonder toestemming  gesloopt worden indien nodig voor bijvoorbeeld: reizen, denk aan leaves, grass, etc. Unfriendly mobs vallen hier ook onder
3.11 Maak geen 1×1 torens / gaten.
3.12 Verander geen bestaande mob spawners met eggs.
3.13 Vliegende redstone machines zijn niet toegestaan. Tenzij er toestemming van staff is verleend. Niet zeker of het onder vliegende redstone valt? Maak een ticket aan.
3.14 Items of blokken duplicaten is niet toegestaan.
3.15 Ice roads zijn niet toegestaan.
3.16 AFK-Fishfarms zijn niet toegestaan.
3.17 Boven de nether komen is niet toegestaan.
3.18 In de wildernis, nether en the end is het toegestaan om te bouwen maar ook andere bouwwerken te slopen.
Uitzondering 1: traps mogen niet gebouwd worden.
Uitzondering 2: wildernis, nether en the end mag niet onnodig gesloopt worden. Laat het land dus voor het grootste deel intact.
Uitzondering 3: is een bouwwerk ook deels onderdeel van een koninkrijk. Bespreek dan met staff of dit gebouw onder wildernis of het koninkrijk zal vallen.
3.19 Beacons met een blauwe / rode lichtstraal zijn buiten je burcht niet toegestaan.
3.20 Het is niet toegestaan om containers en itemframes te blokkeren. Wordt dit toch gedaan dan is de speler gemachtigd de benodigde blokken te slopen en kunnen er eventuele penalties vallen.
3.21 Skybridges zonder realistische constructies zijn verboden, behalve voor bouwwerkzaamheden binnen je land.

(Burger)oorlogen

4.1 In oorlog is het toegestaan om te bouwen en slopen mits het een tactisch doeleinde geeft. De andere regels gelden echter nog steeds. Dus er mag niet over een muur heen worden gebouwd of door een muur worden gemined.
4.2 Per oorlog mag maximaal 32 tnt meegenomen worden per partij. Tnt gebruik in traps en kanonnen tellen onder dit aantal!
4.3 Allies mogen onverwachts ter hulp schieten. Dit hoeft niet aangekondigd te worden. Niet-allies mogen alleen helpen met roleplay gemotiveerde redenen.
4.4 Een oorlog duurt maximaal 2 uur. Als er na 2 uur nog niemand heeft gewonnen, zal de oorlog gestaakt worden. Hierbij krijgt niemand emeralds.
4.5 Elytra’s zijn niet toegestaan in een oorlog.
4.6 Tijdens oorlogen zijn geen enkele commands toegestaan.
4.7 Oorlogen dienen roleplay gericht te zijn. Twijfel je of een oorlog dat is? Raadpleeg een stafflid.
4.8 Expres oorlogen ontlopen of met slechte/geen armor op komen dagen is niet toegestaan.
4.9 Niet onder, of door muren graven. Je moet met TNT door muren komen, of met ladders er overheen.
4.10 Geen blokken als parcours gebruiken om over muren heen te komen.
4.11 Tijdens oorlogen mag je geen kisten leeggooien of expres slopen zodat alle items verloren gaan.
4.12 De route naar de burcht mag niet geblokkeerd worden met dingen als water, lava, cobwebs, etc. Alleen met spelers!
4.13 Alle deelnemende spelers van de oorlog moeten minimaal 15 uur speeltijd op de server hebben.

Muren

5.1 Lava of water in je muren is alleen toegestaan met decoratieve doeleindes. Als dit voor overlast bij een oorlog zorgt zal het worden weggehaald door staff.
5.2 Vallende blocks zoals sand of gravel zijn niet toegestaan in je muren.
5.3 Cobwebs in je muren zijn niet toegestaan.
5.4 Valstrikken zoals TNT, of een vloer waar je doorheen valt, of andere vallen in je muren zijn niet toegestaan.
5.5 Maximaal 1 laag obsidian in je muur.
5.6 Je muur mag maximaal 15 blocks dik zijn, decoratie zoals signs en buttons worden hier ook meegerekend. Bij dingen als torens en dergelijke mag je over de limiet heengaan, zo lang er maar genoeg muur naast is om te breachen met tnt.
5.7 Je poorten in de muur moeten altijd openstaan en minimaal 3×3 zijn, behalve in oorlogstijd, dan mag de buitenste dicht. Je burcht moet minimaal 2 ingangen hebben van 3×3

Spionage

Spionage
6.1 Je hebt niet meer dan 2 spionnen.
6.2 Operaties (missies naar andere landen) mogen alleen tussen 19:00 en 21:00.
Note 1: Een spionage missie is pas afgelopen wanneer je bent vermoord of terug bent op eigen land.
Note 2: Een spionage missie is begonnen wanneer je met spionage gear je land verlaat.
6.3 De spion moet tijdens operaties ”Spionnen harnas” dragen, ook tijdens invis bijvoorbeeld.
6.4 De spion mag zonder roleplay direct worden vermoord tijdens operaties, maar dit mag de spion zelf ook doen tijdens operaties.
6.5 Spionnen mogen tijdens een missie niks slopen of plaatsen, alleen ladders mogen geplaatst worden en ook gesloopt (mits ze door de spion waren geplaatst).
Uitzondering 1: uitzondering volgens de 3.8 regel
6.6 Spionnen mogen stelen.
6.7 Spionnen mogen geen kisten leeggooien. Alles wat je pakt neem je mee.
6.8 Spionnen mogen geen enderchest/backpack gebruiken.
6.9 Spionnen mogen tijdens spionage geen spullen in kisten leggen dat zich in de wildernis bevind.
6.10 Spionnen mogen maximaal één missie per dag doen.
6.11 Spionnen mogen op de dag dat ze een missie hebben uitgevoerd niet worden ontslagen.
6.12 Spionnen mogen tijdens gevangenschap niet worden ontslagen.

Donatie

7.1 Chargebacks aanvragen is niet toegestaan.
7.2 Donatie extra’s / items zijn account gebonden. We zullen nooit ranks overzetten.
7.3 Gebruik je particles alleen voor cosmetische doeleinden. Ga er dus bijvoorbeeld geen andere spelers mee hinderen.
7.4 Glitches / exploits misbruiken rondom donatie perks of items is niet toegestaan.
7.5 Geen fly tijdens roleplay.
7.6 Gebruik playerheads alleen voor decoratieve bouwdoeleinden, of voor /hat.

Zodra bepaalde regels worden aangepast, zal dit verschijnen in het aankondigingen kanaal op Discord. Kleine veranderingen, zoals typfouten, of dingen iets beter formuleren zal niet worden aangekondigd. Vragen over regels? Neem contact op met een stafflid.

Lijst met toegestane mods

Cosmetische animatie mods
Mods die animaties zoals zwaardslagen, loopanimaties, en andere dingen veranderen met puur cosmetische doeleinden zijn toegestaan.

Minimaps
Minimap zijn toegestaan, mits spelers, mobs & waypoints uitstaan.

Schematica
Schemetica zonder autobuild is toegestaan.

Client performance mods
Mods om meer FPS te krijgen, of voor betere performance zijn toegestaan, zoals Optifine.

Gameplay recorders
Mods om je game te recorden zijn toegestaan, zoals ReplayMod.

Shaders
Shaders met als doel je game er beter uit te laten zien, zijn toegestaan.

Clients
Clients die je gameplay optimaliseren en geen mods bevatten die je een oneerlijk voordeel geven zijn toegestaan, zoals Badlion Client waarin waypoints en MLG cobweb zijn uitgeschakeld.

Heb je een mod die hier niet tussenstaat, of niet er tussen hoort, en twijfel je of je deze mag gebruiken? Maak een ticket aan!