Info


Hier is alle informatie uitgebreid te lezen over de verschillende aspecten op de server. Voor vragen kun je terecht bij staffleden.

Chat

Standaard typ je berichten binnen je kingdom. Dit hoeft niet roleplay te zijn.

Voorbeeld:
Laten we een mijn bouwen.

Met een hashtag (#) voor je bericht praat je in de roleplay chat. Dit bericht zal een beperkt bereik hebben van 30 blokken, dus alleen spelers bij jou in de buurt kunnen dit lezen. Gebruik dit alleen voor serieuze roleplay-doeleinden. Misbruik hiervan zal leiden tot ban.

Voorbeeld:
#Laten we een mijn bouwen.

Met 2x een hashtag (##) Praat je ”schreeuwend” in roleplay chat. Dit heeft een radius van 60 blokken. Gebruik dit alleen voor serieuze roleplay-doeleinden.

Voorbeeld:
##Laten we een mijn bouwen.

Met een vraagteken (?) Praat je ”fluisterend” in roleplay chat. Dit heeft een radius van 2 blokken. Gebruik dit alleen voor serieuze roleplay-doeleinden.

Voorbeeld:
?Laten we een mijn bouwen.

Roleplay

In alle speler interacties is roleplay van toepassing! Dit betekent dat er wordt gehandeld volgens de roleplay regels en er wordt gechat met #, ? of ## voor je bericht. Het is de bedoeling dat de roleplay op een leuke, maar ook serieuze manier verloopt. Twijfel je over bepaalde roleplay situaties of ander vragen erover? Raadpleeg een stafflid. Bepaalde acties, bijvoorbeeld iets met een gevangene doen, of een gevangene uitbreken met een groepje, of andere roleplay dingen die twijfelachtig zijn kunnen ook in overleg met staff. De regels omtrent roleplay zijn bij de regels te vinden. Hou je hieraan!

Wanneer gaat mijn roleplay karakter dood?
Dit kan op een paar manieren:

1. De staff besluit dat je karakter doodgaat (dit gaat bijna altijd in overleg).
2. De koning executeert je wegens hoogverraad (als je meedoet met een burgeroorlog met de hertog).
3. Je pleegt zelfmoord (hierbij dien je nog wel de emeralds te betalen om van ras te veranderen. Dit om te voorkomen dat mensen met opzet doodgaan voor een nieuw ras).
4. Je wordt permanent verbannen.
5. Je wordt geëxecuteerd in een gevangenis (dit moet ook goedgekeurd worden door staff).

Nadat je dood bent gegaan in roleplay mag je een nieuwe nickname. Dit kost niets.

Elke maand komt er een nieuwe ‘chapter’ uit. Hier staan de laatste en grootste roleplay gebeurtenissen uitgebreid beschreven. 1 real maand is 4 jaar in roleplay!

De dynmap gebruiken valt niet onder metagaming, dus dit mag je als ‘landkaart’ gebruiken.

Handel

Het algemene middel om te handel in de wereld van Aaos zijn emeralds. Dit zijn niet zomaar emeralds uit de grond, maar speciale emeralds die alleen te verkrijgen zijn door te handelen, of uit crates.

Soorten emeralds
Emeralds scherf
Emerald staaf (=10 emerald scherven)
Emerald kristal (=10 emerald staven)

10 scherven kun je omsmelten tot 1 staaf. 10 staven kun je omsmelten tot 1 kristal. Dit kan in Ur. Op deze manier kan je grote hoeveelheden spullen verhandelen, maar ook kleine.

Ruïnes

De wereld zit vol bouwwerken van het staffteam en de bouwers. Dit zijn roleplay gerelateerde locaties die soms loot kunnen bevatten. De verzamelnaam hiervoor is ”ruïnes”. De meeste ruïnes zijn protected, dit houdt in dat je hier niet kunt slopen of bouwen! Vastzitten is overigens NIET mogelijk. Kom je toch vast te zitten? Contacteer dan zo snel mogelijk een stafflid.

Rassen

Elk ras heeft een eigen originele kingdom. Deze zijn te vinden bij ”Koninkrijken”. Elk ras is uniek, dit houdt in dat ze allemaal eigen skins hebben, en eigen plus- en minpunten. Dit maakt ras A goed in bepaalde dingen waar ras B dan slechter in is, maar dan kan ras B weer goed in iets anders zijn. Hierdoor zijn allianties en samenwerkingen nog belangrijker. Van ras wisselen is mogelijk, maar hier hangen voorwaarden aan.

Van ras wisselen
Als je uit je kingdom gaat, of wordt gekickt, hou je je ras. Dan kan je bij een bondgenoot terecht. Word je dus als elf uit Anbor gekickt, maar is Anbor bondgenoten met Nydawin? Dan kun je dus als elf tussen de mensen leven. Geen allies? Dan betaal je een hoeveelheid emeralds aan De Rode Maan en die zullen je genen veranderen en een door jou gekozen nieuw ras geven. Zorg eerst dat je weet bij welk kingdom je wilt voordat je van ras veranderd. Geen allies, en ook geen emeralds? Zoek dan een lid van de Rode Maan, misschien kunnen zij wat voor je regelen…

Burcht

De Burcht is je nieuwe favoriete gebouw. Hier staat de beacon in, en in dit gebouw moet worden overgenomen bij een verovering oorlog. Het is de bedoeling dat het staatshoofd plekken op de provincies ervoor aanwijst, en er een gebouwtje voor maakt. Staff zal het beacon systeem installeren (beacon krijg je er dus ook bij).

Burcht eisen
-Bevat een beaconovername systeem (wordt door staff ingesteld).
-Minimaal 1 route naar de beacon met gangen van minimaal 3×3 blokken zonder valstrikken. Dit geldt vanaf de buitenste muur.
-De beacon straal van de burcht mag niet geblokkeerd worden, of veranderd worden van kleur door gekleurd glas erboven te plaatsen.
-Bevat minimaal 2 ingangen van minimaal 3×3.

Het is de bedoeling dat je dit niet met blokken beschermd, maar met je mankrachten. Het gebouw zelf wordt ook geprotect dus hier kan je later ook niet meer slopen.

Scepter

Een scepter is een staf van het staatshoofd waarmee zijn of haar gezag wordt uitgestraald.

Wat heb je eraan?
Een scepter is niet alleen leuk voor roleplay, maar ook handig. Als een koning namelijk niet meer in bezit is van de scepter, en deze niet regelmatig laat zien, zullen oorlogen duurder worden. Veroveringen verklaren kosten 75 emerald kristallen!

Spionage

Spionnen kunnen ingezet worden voor tactische doeleinden, zoals informatie verkrijgen voor een oorlog, of een belangrijk gesprek afluisteren. Ook mogen spionnen stelen, en zelfs killen, maar dit is wel riskant, aangezien een spion leather armor draagt. De speciale spionnen armor dient de koning aan te vragen bij staff. Een rijk mag maximaal 2 spionnen hebben. Uitgebreidere spion regels zijn te lezen bij het tabje ‘Regels’.

Nether & End

Hoe kom ik in de nether?

In elke handelsstad is 1 nether portal te vinden, deze zijn toegankelijk voor 1 emerald staaf. In de nether mag je slopen en bouwen.

Hoe kom ik in de end?

De end is in bezit van De Rode Maan. Deze zal op sommige momenten tijdelijk open zijn, dit wordt dan aangekondigd. In de end mag je slopen en bouwen.

Oorlog

Oorlogen zijn een manier om te laten zien wie het sterkst is, of om een provincie over te nemen. Een oorlog beginnen kost emeralds, en ze moeten roleplay gericht zijn. Bondgenoten mogen altijd helpen, en niet-bondgenoten mogen helpen in ruil voor bijvoorbeeld betaling, als huurlingen. Dit moet dan wel roleplay redenen hebben.

Verovering
Een verovering is de dure variant van oorlog voeren. Bij een verovering valt de aanvaller een provincie aan om deze over te nemen. Dit moet via de burcht. De aanvallers moeten naar de burcht zien te komen en deze net zo lang op de rode knop drukken tot de beacon straal rood wordt. Als de verdedigers in de burcht zijn en op de blauwe knop drukken zal deze weer blauw worden, zoals deze dus was. Als de verdediger wint, krijgen zij 20 kristallen schadevergoeding (dit gaat van de 64 eerder betaalde emeralds af). Let op: je mag de hoofdprovincie pas overnemen als dit de laatste provincie is die de tegenpartij nog heeft.
Kosten: 64 emerald kristallen.

Burgeroorlog
Informatie over een burgeroorlog is onder het tabje ‘Burgeroorlog’ te vinden.

Een oorlog verklaren
Een oorlog kan alleen verklaard worden door een koning. Dit moet zowel in-game als in Discord. Het proces is als volgt.

1. Raadpleeg bij een stafflid hoeveel provincies je kan veroveren (alleen bij verovering) en betaal de emeralds.

2. Stuur een brief naar het rijk waarmee je oorlog wilt voeren waarbij je vermeldt waarom je oorlog wilt.

3. Zet in #diplomatie in de Discord dat je de oorlog hebt verklaard. Vermeld hierin de volgende zaken:
-Naam van jouw rijk
-Naam van rijk dat je aanvalt
-Bij verovering vermeld je ook de provincie.
-Datum
-Reden voor oorlog

Welke datum?
Vanaf het moment dat je een oorlog verklaart, zal deze standaard volgende week zondag 20:00 plaatsvinden. Is er op dit moment al een oorlog? Dan schuif je het 1 week op.

Hertogen & provincies

Elk rijk begint met 3 provincies. Dit kunnen er in de loop van tijd meer of minder worden. Om te voorkomen dat je rijk snel kan worden overgenomen, is het handig om hertogen aan te stellen.

Waarom wel hertogen?
Als je meer provincies hebt dan dat je hertogen hebt, kunnen andere rijken meerdere provincies van jou in 1x veroveren. Elke provincie zonder hertog krijgt de aanvaller ‘cadeau’ bij het veroveren van 1 van jouw provincies.

voorbeeld:
Anbor heeft 5 provincies, en 2 hertogen. Provincie A bestuurd de koning zelf, hertog 1 bestuurd provincie B, en hertog 2 bestuurd provincie C. Provincie D & E hebben dus geen hertog. Kardorak valt provincie B aan, als Kardorak deze wint, krijgt Kardorak provincie B, D, en E.

Waarom geen hertogen?
Als een hertog niet blij is met het bestuur, en genoeg voorstanders heeft, kan de hertog een burgeroorlog beginnen. Dit doet ie door van tevoren een stafflid te contacteren. De oorlog wordt dan bevochten in een veldslag vorm. Wint de hertog? Dan wordt de hertog een onafhankelijke koning met 1 provincie. Wint de koning? Dan zal de hertog zijn functie worden ontnomen en heeft de koning het recht om het roleplay karakter te doden van de hertog.

De macht van hertogen
De koning moet heel zeker weten wie die hertog wilt maken, aangezien hertogen erg gevaarlijk kunnen zijn. Hertogen moeten namelijk met een goede roleplay reden ontslagen worden. Als de hertog weigert zal er automatisch volgende week zondag 20:00 een burgeroorlog plaatsvinden, als de hertog 24 kristallen heeft. Dit moet de hertog dan melden in het #diplomatie kanaal op Discord.

Burgeroorlogen

Burgeroorlogen zijn oorlogen die een hertog tegen de koning verklaart omdat hij of zij onafhankelijk wilt worden. Deze kosten 24 kristallen en zijn erg riskant. Als de hertog deze namelijk verliest, kan hij of zij in roleplay geëxecuteerd worden, of gevangen genomen! Wint de hertog? Dan zal de desbetreffende provincie onafhankelijk worden. Bij deze oorlog MAG de hertog externe rijken vragen om hulp.

Wanneer mag een burgeroorlog?
Burgeroorlogen zijn mogelijk als de hertog genoeg aanhangers heeft die bereid zijn te vechten voor onafhankelijkheid.
Het mag ook wanneer een koning een hertog van diens functie wilt ontheffen. De 24 kristallen moeten dan nog wel betaald worden.

Meerdere hertogen?
In extremere gevallen mogen meerdere hertogen van dezelfde koning 1 onafhankelijkheidsoorlog verklaren tegen hun koning. Als zij deze winnen zullen ze beide onafhankelijk worden. De meerdere hertogen zullen op deze manier dan als bondgenoten samenwerken.

Hoe werkt de burgeroorlog zelf?
De burger oorlog is anders dan de andere 2 varianten van oorlogvoeren. De burgeroorlog vindt namelijk plaats op de grens van de hoofdprovincie, waar het leger van de koning dus voornamelijk verdedigend zal zijn. De oorlog stopt zodra de hertog of koning doodgaat in de oorlog (of diens plaatsvervangers mochten ze niet aanwezig zijn). Hierna zal de oorlog dus direct stoppen, en mogen troepen zich terugtrekken (wel mag er nog gevochten worden).

Obsidian

Obsidian is breachable! Dit houdt in dat obsidian te vernietigen is met TNT. Als je 3x TNT direct naast een obsidian block plaatst, zal deze kapot gaan. Op deze manier kan je met TNT door muren.

Brieven

Koningen, hertogen, stadhouders, raadgevers en generaals kunnen brieven schrijven. Dit moet roleplay gericht zijn, en hier dient geen misbruik van gemaakt te worden. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een oorlog te verklaren, of om iemand te ontmoeten en ergens af te spreken, of voor handel.

Nieuwe brief schrijven:
/letter

Brief versturen:
/post

Ongelezen brieven bekijken:
/unread

Een brief vernietigen:
/shred

Commands

De meeste commands zijn alleen beschikbaar in je thuisland, maar niet allemaal.

Een speler uit je rijk kicken [Koning]:
/k kick

Een speler van rang veranderen[Koning]:
/k setrank

Naar de spawn van je rijk:
/k spawn

Hulp krijgen van een stafflid:
/ticket

Nieuwe brief schrijven [Koning/hertog]:
/letter

Brief versturen [Koning/hertog]:
/post

Ongelezen brieven bekijken:
/unread

Een brief vernietigen:
/shred

Je rugtas openen [Donatie]:
/backpack

Vliegen [Donatie]:
/fly

Een home neerzetten [Donatie]:
/sethome

Naar je home teleporteren [Donatie]:
/home

Je particle GUI openen [Donatie]:
/pp

Paarden claimen [Donatie]:
/h

Heads menu openen [Donatie]:
/headsinv

Heads menu met categorieën openen [Donatie]:
/headsinv cat

Heads zoeken [Donatie]:
/headsinv search